Gozinto- Där teori blir verklighet!

Gozinto Studentkonsulter består av drivna studenter vid Linköpings universitet. Vi genomför projekt åt företag inom allt från marknadsanalyser och logistik till energi och IT.

Tillsammans har Gozintos konsulter mångomfattande kompetenser och erfarenheter inom en mängd olika områden, vilket ger oss förmågan att tänka utanför ramarna och se problem från nya synvinklar. Vi har möjlighet att erbjuda våra uppdragsgivare innovativa och professionella lösningar inom en rad olika verksamhetsområden till ett attraktivt pris.

Omvärldsanalyser

Marknadsanalyser och konkurrentanalyser
Omvärldsanalys - Gozinto studentkonsulter

Verksamhetsanalyser

Processer, affärsplaner, strategier och logistik
Organisation

IT

Hemsidor, mobilapplikationer, system, CAD
IT - Gozinto studentkonsulter

Energi

Energikartläggningar
Energi